Yükleniyor.

Potansiyel Enerji

 

Firma : Potansiyel Enerji
Sektör : Enerji
Web : www.potansiyelenerji.net
Tel :  +90 (368) 271 50 01
Adres : Ordu Köyü Sanayi Sitesi 8/A Blok No:56/2, Sinop, 57000
Mail : info@potansiyelenerji.net
  • Şirketin ana faaliyet konusu, yenilenebilir enerji teknolojileridir. Bu teknolojiler ise başlıca; güneş enerjisi (fotovoltaik panel), rüzgar enerjisi, mikro-hidro sistemler, biyogaz teknolojisidir. Bu sistemlerin tedarikini, kurulum, projelendirme, bakım onarımı ve verim takibini yapmaktır.
  • Diğer faaliyetleri ise devlet teşvikli projelerin danışmanlığını yaparak ve yazarak, bu projelere yenilenebilir enerji teknolojilerini entegre ederek destek oran yüzdesini arttırmak, finansal devlet desteği sağlamak, amortisman süresini kısaltmak ve elektrik enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji ile sağlamaktır.
  • Misyonu: Çevreye duyarlı, elektronik eşyalara dost, bütçeye gelir getirebilen uzun vadeli temiz enerji üretimi.
  • Vizyonu: Güneş, Rüzgâr ve Mikro Hidroelektrikle başlayarak Jeotermal, Biyogaz ve Karadeniz’in dalgalarının gücünden üretilebilecek, doğa dostu temiz enerjiyi kullanıma sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

related projects